Phân Loại Rừng

Rừng là một bộ phận của cảnh quan địa lý, trong đó bao gồm một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật và vi sinh vật. Trong quá trình phát triển của mình chúng có mối quan hệ sinh học và ảnh hưởng lẫn nhau với hoàn cảnh bên ngoài. Rừng là sự hình thành phức tạp của tự nhiên, là thành phần cơ bản của sinh quyển địa cầu Rừng cũng có thể hiểu bằng một cách khác là đất đủ rộng có cây cối mọc lâu năm.

Ngày đăng: 20-10-2015

2,098 lượt xem

Phân loại rừng:

- Rừng phòng hộ:

+ Nhằm điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, các hồ chứa để hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn, bảo vệ đất, ngăn sự bồi lấp lòng sông, lòng hồ.

- Rừng đặc dụng:

+ Được sử dụng cho mục đích đặc biệt như bảo tồn thiên nhiên, mẩu chuẩn hệ sinh thái, bảo tồn nguồn gen động thực vật, phục vụ nghiên cứu khoa học

- Vườn quốc gia:

+ Là vùng đất tự nhiên được thành lập để bảo vệ lâu dài một hay nhiều hệ sinh thái

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

 

GIÁ GỖ MỚI NHẤT