Gỗ Giá Tỵ (Gỗ Teak) - 0917 775 737

Gỗ giá tỵ (Gỗ Teak) xẻ sấy nhập khẩu từ Châu Phi. Gỗ giá tỵ đã được sử dụng làm vật liệu trong ngành xây dựng hơn 150 năm. Bạn cần nguồn cung cấp gỗ giá tỵ nguyên liệu ổn định cho sản xuất. Hotline: 0917 775 737 để có giá gỗ tốt.

GIÁ GỖ MỚI NHẤT